Newyddion

Newyddion

              Arfogi

Te diogel wrth benelin,

tap i’r app, a sgrôlio’r sgrîn

yn bored...

 

… hyd nes canfod cae

sy’n un haid o hashnodau

gwaedlyd y gad, o lid gwâr;

troediaf Bwll Melyn Trydar.

 

A’r we yn Bont Orewyn,

yn y feedmae gwayw-ffyn,

rhennir o frwydr yr heniaith

rat-at yr @ dros yr iaith,

maes y gad ydi’r memes gwell,

lleddir gydag allweddell.

 

Yna caf gan lu cyfoes

darian o likes drwy ein loes,

pwytho, er mwyn cario’r cae,

â nodwydd ein hashnodau,

troi can bawd yn gatrawd gall ...

 

Te oer. Mi wna’i bot arall.

Mae fel petai rhyw ymosodiad newydd ar Gymru a’r Gymraeg yn digwydd bob dydd, o benderfyniadau gwleidyddol (ailenwi Pont Hafren, gwrthod cyllido morlyn Abertawe) i sylwadau hiliol. Bob tro, mae byddin o bobl ar Twitter yn rhuthro i’r adwy ac mae’n teimlo fel ein bod yn ennill un brwydr, dim ond i orfod ail-arfogi’r diwrnod canlynol, Efallai, fel nododd Tony Benn unwaith (mewn cyd-destun arall!) nad oes buddugoliaeth derfynol! Darlledwyd yr englyn gyntaf ar raglen radio Talwrn y Beirdd.