Llyfrau

Llif Coch Awst  Dyma gasgliad cynhwysfawr o gerddi'r prifardd Hywel Griffiths, yn cynnwys cerddi sy'n ymwneud â thir a daear Cymru, ei hinsawdd, ei chymunedau, ei hanes a'i chwedlau. 'Mae anwylder y dweud yn cyfareddu’ Caryl Lewis

Poster Lli ac Archan Poster maint A2 o'r cywydd 'Lli ac Archan' gan Hywel Griffiths - un o'r cerddi sy'n ymddangos yng nghyfrol ddiweddaraf y Prifardd, Llif Coch Awst. Fe'i hysbrydolwyd gan dirwedd traeth y Borth ym Mae Ceredigion a chan un o'n chwedlau enwocaf, Ail Gainc y Mabinogi. Mae'r llun ffotograff gan Iestyn Hughes yn dangos coedwig goll Y Borth.

Byw BrwydrYn y detholiad hwn o gerddi gwleidyddol diweddar Cymru llwyddodd y golygydd i ymgynnull at ei gilydd rai o’r marchogion a’r milwyr traed hynny a fu wrthi'n byw brwydr y genedl ers 1979. Buaswn yn hoffi meddwl fod y fyddin hon o brydyddion wedi chwarae ei rhan i dangos nad oedd 'NA' 1979 yn derfynol wedi’r cwbl.’ - Idris Reynolds, adolygiad o www.gwales.com

Teigr yn y Gegin Mae’r rhain yn gerddi bendigedig i blant Cymru er mwyn iddyn nhw ddod i adwaen geiriau ac enwau lleoedd newydd. Mae'r cerddi hefyd yn sbarduno awydd am wybod mwy am yr hyn sydd y tu ôl i bob cerdd. Dyma gyfrol y dylid ei chael ar silff yn y dosbarth a'r ystafell wely’ - Llinos Griffin, adolygiad o www.gwales.com

Haciwr - 'Hyd yn oed os nad ydych yn ymddiddori yn y byd cyfrifiadurol, bydd elfennau o'r stori gyffrous hon at eich dant. A hithau'n nofel yn y gyfres Pen Dafad, ar gyfer ieuenctid y'i hysgrifennwyd ac rwy'n siŵr y bydd disgyblion hŷn ein hysgolion a myfyrwyr fel ei gilydd yn cael pleser mawr o'i darllen’ - Sarah Down-Roberts, adolygiad o www.gwales.com

Dirgelwch y Bont / The Secret BridgeMae yma olygfeydd cyffrous a gwefreiddiol, ynghyd â thro annisgwyl ar ddiwedd y stori’ - Ifan Thomas, adolygiad o www.gwales.com

Banerog, ‘…yr hyn sydd fwyaf amlwg yn y casgliad yw cymaint y mae Hywel yn mwynhau ei fywyd; ceir amryw o ‘gerddi sy'n dathlu cyfeillgarwch, priodasau, ei gariad at ei deulu a'i hoffter o fynd am 'sesh.' Eiry Miles, adolygiad o wefan BBC Cymru

Crap ar Farddoni 'Mae’r canu yn newydd ac yn ffres, ond nid oes gwyro ymhell yma oddi wrth ein traddodiad barddol ychwaith. Mae ynddi gywyddau gofyn, cywyddau diolch, a chywyddau tro trwstan, yng nghanol cerddi telynegol a theimladwy, cerddi digri ac absẃrd a sawl cerdd sy’n deillio o’r traddodiad hip-hop.' Ifan Prys, adolygiad o www.gwales.com

Un seme de poesia  gyda Gwyneth Glyn, Catrin Dafydd, Fflur Dafydd ac Eurig Salisbury

10 rheswm pam mae geomorffoleg yn bwysig